Saturday, 1 September 2012

Tabung Haji Depositors Bonus Rate

Year
Returns (%)
Bonus(%)
2008
5.00%
0.00%
2009
5.00%
0.00%
2010
5.50%
0.00%
2011
6.00%
0.00%
2012
6.50%
1.50%
2013
6.00%
2.00%
2014
6.25%
2.00%
2015
5.00%
3.00%

BONUS
PENGIRAAN
Bonus Tahunan TH (6.0%)

(Baki purata minima bulanan akaun TH (Jan-Dis 2013)/12 bulan) x 6.0%

*Bonus Haji (2.0%)

1. Akaun simpanan yang baki purata minima bulanan kurang dari bayaran Haji (RM9,980) 
-> (Baki purata minima bulanan (Jan-Dis 2013)/12 bulan) x 2.0%

2. Akaun simpanan yang baki purata minima bulanan melebihi bayaran haji (RM,9980)
-> RM9,980 x 2.0%

HISTORICAL EPF ANNUAL DIVIDEND RATE

Historical EPF Dividend Return


YEAR
% PER ANNUM
1952–1959
2.50
1960–1962
4.00
1963
5.00
1964
5.25
1965–1967
5.50
1968–1970
5.75
1971
5.80
1972–1973
5.85
1974–1975
6.60
1976–1978
7.00
1979
7.25
1980–1982
8.00
1983–1987
8.50
1988–1994
8.00
1995
7.50
1996
7.70
1997–1998
6.70
1999
6.84
2000
6.00
2001
5.00
2002
4.25
2003
4.50
2004
4.75
2005
5.00
2006
5.15
2007
5.80
2008
4.50
2009
5.65
2010
5.80
2011
6.00
2012
6.15
2013
6.35
2014
6.75
2015
6.40

%
YEAR

Highest
8.50%
1983–1987
Lowest
4.25%
2002
Average Last 5 Years
6.33