Saturday, 1 September 2012

Tabung Haji Depositors Bonus Rate

Year
Returns (%)
Bonus(%)
2008
5.00%
0.00%
2009
5.00%
0.00%
2010
5.50%
0.00%
2011
6.00%
0.00%
2012
6.50%
1.50%
2013
6.00%
2.00%
2014
6.25%
2.00%
2015
5.00%
3.00%

BONUS
PENGIRAAN
Bonus Tahunan TH (6.0%)

(Baki purata minima bulanan akaun TH (Jan-Dis 2013)/12 bulan) x 6.0%

*Bonus Haji (2.0%)

1. Akaun simpanan yang baki purata minima bulanan kurang dari bayaran Haji (RM9,980) 
-> (Baki purata minima bulanan (Jan-Dis 2013)/12 bulan) x 2.0%

2. Akaun simpanan yang baki purata minima bulanan melebihi bayaran haji (RM,9980)
-> RM9,980 x 2.0%

No comments:

Post a Comment